Undgå biotekvirksomheder i krisetider

I disse tider med krisestemning på de finansielle markeder, kan det være svært for biotekvirksomheder, og andre firmaer indenfor forskning og udvikling, at skaffe den nødvendige kapital til sikring af driften. For nogle virksomheder kan krisen på finansmarkedet være livstruende, og det rammer naturligvis aktiekursen.

Biotekvirksomheder, firmaer indenfor forskning og udvikling, og andre virksomheder der endnu ikke har nået break even, er afhængige af kapitaltilførsler, for at kunne finansiere driften indtil de når break even. Eksempler på sådanne virksomheder er Pharmexa og NanoCover.

I tider som disse, hvor aktiemarkedet er præget af stor usikkerhed, er investorerne mere forsigtige, og derfor kan det være svært for ovennævnte virksomheder at skaffe den nødvendige kapital. Uanset om det er livstruende for den enkelte virksomhed eller ej, vil det højst sandsynligt påvirke aktiekursen negativt.

Jeg har tidligere opnået pæne afkast ved investering i biotekvirksomheder som Pharmexa og TopoTarget. Men på det seneste har jeg også tabt på aktier som Pharmexa og NanoCover. Dette indlæg er således tænkt som en huskeseddel til mig selv, om at være mere forsigtig med investering i biotekaktier og lignende, i perioder med så stor usikkerhed. Biotek kan være en god investering, men i tider med så stor usikkerhed, mener jeg ikke at afkastpotentialet står mål med den øgede risiko.