Aktier i H+H International

H+H International er en af de mest undervurderede aktier på børsen. Så kontant er AktieUgebrevet i deres vurdering. Vi kigger nærmere på selskabet her. 

H+H International producerer beton til byggeindustrien og må derfor betegnes som en cyklisk aktie. Samtidig er selskabet dog i høj grad eksponeret mod vækstmarkedet Østeuropa, som er kendetegnet ved et stort behov for nye boliger.

I skrivende stund er aktiekursen for H+H International faldet med over 50% i løbet af de sidste 7 måneder. Dette til trods for at kursen faktisk steg 13% for en måneds tid siden, da selskabets ledelse offentliggjorde et aktietilbagekøbsprogram, idet ledelsen mener at aktiekursen er for lav.

Det er bestyrelsens opfattelse, at den aktuelle kurs på selskabets B-aktie ikke afspejler selskabets værdi og evne til at skabe værdi for selskabets aktionærer gennem de fremtidige pengestrømme (kilde: aktie-nyt.dk)

Selvom aktien steg 13% på denne meddelelse, kan man spørge sig selv, om der ikke er plads til yderligere kursstigninger? Ville ledelsen melde så klart ud, at de mener at aktien er undervurderet, hvis den kun var 13% undervurderet. Personligt tror jeg at denne melding, er et udtryk for at selskabet er kernesundt, og at vi kan forvente en positiv nyhedsstrøm. Dette bør medføre kursstigninger.

For lidt over 4 måneder siden, fik H+H Internationals aktier en købsanbefaling fra Danske Bank med et kursmål på 3100 kr. pr. aktie. Med den seneste tids kursfald, er dette kursmål nok urealistisk indenfor overskuelig fremtid, men det understreger potentialet. AktieUgebrevet forudser en stigning i aktiekursen på op imod 80%, men pointerer samtidig at der er tale om en langsigtet investering. Selskaber har været, og er fortsat i en fase med ekspansion og opførelse af nye fabrikker i Østeuropa. Der vil gå 3-4 år, før denne investeringsfase for alvor slår igennem på bundlinien. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at vi skal vente så lang tid på kursstigninger. Disse vil komme så snart aktiemarkedet kan øjne de gode økonomiske resultater i horisonten (husk at aktiekurser dannes ud fra forventninger om fremtidig indtjening).

På kort sigt, er det dog vigtigt at huske at aktier i H+H International er en cyklisk investering. Det er ikke utænkeligt at denne og andre cykliske aktier vil blive ekstra hårdt ramt af den nuværende uro på aktiemarkedet, og frygten for lavere vækst i den globale økonomi.

Derudover skal det siges, at det ikke er helt uden grund, at aktien er faldet så meget. Selskabet kom i efteråret med en nedjustering af forventningerne til årets resultat, hvilket dels skyldes træg afsætning på det tyske marked. Hvis dette problem fortsætter, og eventuelt breder sig til andre markeder, vil det naturligvis få betydning for aktiekursen. 

Personligt venter jeg til aktiemarkedet har stabiliseret sig lidt. Så vil jeg til den tid vurdere om aktier i H+H International skal tilføjes til min portefølje.