Tekniske aktieanalyser

Tredje og foreløbig sidste del af vores artikelserie om tekniske aktieanalyser, giver dig endnu flere værktøjer til, at finde de bedste tidspunkter for køb og salg af aktier.

RSI – Er en aktie overkøbt eller oversolgt?

Hvis en aktie er overkøbt, er det tegn på at den er overvurderet og skal ned i kurs. Hvis aktien derimod er oversolgt, er det tegn på at den er undervurderet og, at kursen bør stige. RSI (Relative Strength Index) angiver det relative forhold mellem en periodes stigninger i aktiekursen, og periodens kursfald. Normalt siger man, at en RSI værdi på 70 eller derover, tyder på en overkøbt aktie, mens en RSI værdi på 30 eller derunder, tyder på en oversolgt aktie. En RSI værdi på 70 eller derover, kan altså være argument for salg af aktien, mens en værdi på 30 eller derunder, kan være argument for køb af aktien.

Udover RSI kurvens absolutte værdi, kan det være en god idé, at se på kurvens relative udvikling i forhold til den faktiske aktiekurs. Hvis RSI kurven f.eks. stiger eller falder samtidig med at den faktiske aktiekurs er stabil, kan det være tegn på, at aktiekursen snart skal i samme retning som RSI kurven.

Langt de fleste programmer til tekniske aktieanalyser omfatter RSI grafer.

Stochastic fanger aktiekursens trendvendinger

I forlængelse af RSI, ligger stochastic som en metode til at fange trendvendinger i aktiekursen. Denne metode går ud fra, at en akties slutkurs ligger tættere på en given periodes højeste kurs i et stigende aktiemarked, og tættere på periodens laveste kurs i et faldende aktiemarked.

Stochastic grafen består af to kurver (en hurtig kaldet %K, og en langsom kaldet %D), der begge kan antage værdier mellem 0 og 100. Hvis en eller begge kurver har værdier over 80, tyder det på at aktien er overkøbt, mens værdier under 20 tyder på at aktien er oversolgt.

Derudover giver det et købssignal, hvis %K-kurven bryder op gennem %D-kurven. Omvendt giver det et salgssignal, hvis %K-kurven bryder ned gennem %D-kurven.

Du kan læse mere om stochastic her.

Aktieanalyser med skulder-hoved-skulder-formationer

Skulder-hoved-skulder-formation.Nogle gange bevæger aktiekurser sig i det man kalder skulder-hoved-skulder formationer. Dette er illustreret i grafen til venstre. Den grønne linie ved formationens bund, kaldes for nakkelinien (eller neckline). Hvis aktiekursen bryder igennem nakkelinien i nedadgående retning, er dette tegn på at aktien er gået ind i en nedtrend, og det kan således være et godt tidspunkt at sælge aktien. I grafen til venstre ses, at aktiekursen faldt med lidt over 30 kurspoint efter nakkelinien blev brudt. Dette kursfald svarer nogenlunde til differencen mellem skulder-hoved-skulder-formationens toppunkt og formationens nakkelinie, og det er en ganske typisk udvikling. Ved negativt brud på nakkelinien vil kursen ofte først finde støtte, når den er faldet hvad der svarer til differencen mellem skulder-hoved-skulder-formationens toppunkt og nakkelinien.

Var kursen ikke brudt igennem nakkelinien i nedadgående retning, men derimod fortsat op over skulder-hoved-skulder-formationens toppunkt, indikerer dette en fortsættende optrend.

Tekniske og fundamentale aktieanalyser

Som afrunding på denne trilogi om tekniske aktieanalyser, er det vigtigt at understrege farligheden ved udelukkende at foretage investeringer på baggrund af tekniske analyser. Ændringer af trends i aktiekursen opstår ofte som følge af fundamentale nyheder (f.eks. opjusteringer, nedjusteringer osv.). Man bør derfor udvælge sine aktier igennem analyser af selskabernes fundamentale forhold. Dernæst kan man bruge teknisk aktieanalyse til timing af tidspunkterne for køb og salg af de pågældende aktier.