Stop loss metoden

Stop loss er et værktøj, der kan hjælpe dig med at minimere dine tab, når dine aktier falder.

De fleste online børsmæglere tilbyder stop loss værktøjer, som rent praktisk fungerer ved, at du som investor angiver at bestemte aktier skal sælges, hvis de falder til en bestemt kurs. På den måde bliver aktierne altså automatisk solgt, og du undgår ekstra tab, hvis aktierne dykker lavere end stop loss kursen.

I praksis virker stop loss dog ikke altid. Hvis en aktie falder massivt i løbet af kort tid, så risikerer du, at der ikke er købere til den fastsatte stop loss kurs. Og så bliver aktierne ikke solgt – med mindre din børsmægler garanterer at agere køber til disse handler.

Selvom dette værktøj altså ikke giver 100% sikkerhed for at begrænse kurstab, så kan det hjælpe dig godt på vej. Du slipper dog ikke for at følge dine aktiers udvikling.

En væsentlig ulempe ved stop loss metoden er, at tilfældigheder kan give udsving på kort sigt – udsving der kan udløse aktiesalg hvis man bruger stop loss metoden. Man risikerer altså at sælge aktier der falder midlertidigt, men som stadig er i en positiv trend.

Et alternativ til automatiske stop loss værktøjer er derfor, at oprette kursalarmer. Ved at oprette en kursalarm, får du automatisk besked (f.eks. pr. e-mail eller SMS), når en aktie rammer en bestemt kurs. Så kan du personligt vurdere om det skal føre til handling, eller om du blot mener at der er tale om et midlertidigt udsving.

Men uanset om man benytter automatisk stop loss, eller en mere manuel tilgang med kursalarmer, skal man jo have fastsat hvilken kurs der skal udløse et automatisk aktiesalg eller en kursalarm. Nogle har en tommelfingerregel med at et kursfald på 10% skal udløse stop loss/kursalarm, men det er svært at sige noget generelt om. Det afhænger bl.a. af den enkelte akties volatilitet (altså hvor store udsving der er i aktien), og hvor stor risiko du er villig til at løbe.

Uanset hvad du sætter din stop loss grænse til, så vær opmærksom på at grænsen skal justeres i takt med at aktiekursen udvikler sig. Hvis du f.eks. maks vil risikere et kurstab på 10% på en aktie der står i kurs 100, så sætter du din stop loss grænse til kurs 90. Men hvis aktiekursen efterfølgende stiger til f.eks. kurs 140, så skal din stop loss grænse opjusteres for at have nogen effekt.

Til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, om du bruger stop loss metoden. Hvad er dine erfaringer?