Aktier i Sjælsø Gruppen

Indtil regnskabsaflæggelsen i starten af marts, var Sjælsø Gruppens aktiekurs faldet med 53% siden toppen for lidt under 2  år siden. I perioden efter regnskabet steg kursen med ca. 12% til kurs 143,50, men nu er kursen igen faldet tilbage til 120. Er det tid til at købe op?

Tilbage i midten af januar, var kursen helt nede i 106,50 kr. pr. aktie, men steg efterfølgende på ledelsens udmelding om at aktien er markant undervurderet. Derfor har man igangsat et aktietilbagekøbsprogram, og foreslået et ekstraordinært stort udbytte på 4 kr. pr. aktie.

Det er dog ikke helt uden grund, at aktien er faldet i forhold til toppen. I starten af januar nedjusterede selskabet forventningerne for 2007. Ved regnskabsaflæggelsen i marts blev markedets forventninger dog indfriet, og som nævnt steg kursen.

Ved en aktiekurs på 120,50 kr. pr. aktie, handles Sjælsø Gruppen til en forventet P/E på omkring 4 (baseret på forventningerne om et overskud før skat på 800 mio. i 2008). Dette er en af de laveste P/E-værdier for danske aktier pt. Sjælsø Gruppen har præsteret pæne resultater gennem en årrække, og den lave P/E-værdi kan derfor undre.

En del af forklaringen på den lave P/E-værdi og det store fald i aktiekursen (siden toppen), skal findes i kreditkrisen og afmatningen på boligmarkedet. Selskabets ledelse har dog givet udtryk for, at det store kursfald er en overreaktion, og markedet ikke har taget hensyn til, at Sjælsø Gruppen har flyttet sit primære fokus fra boliger til private til det mere stabile marked for erhvervsejendomme. Derudover forventer selskabet, at de negative effekter af kreditkrisen, vil aftage i løbet af 2008. Derudover er selskabet ikke længere nær så afhængig af det risikobetonede københavnske ejendomsmarked. Aktiviteterne i Sverige og Polen udgør en stadig større andel.

Disse ting tyder altså på, at der er udsigt til lavere risiko i denne aktie, og jeg mener derfor den er særdeles attraktivt prissat. Den øgede eksponering mod Polen, finder jeg også interessant.

Nordea har fornylig nedjusteret aktien fra køb til hold, fordi de ikke tror på, at selskabet vil opleve faldende resultat i 2009. Nordea giver dog stadig Sjælsø-aktien et kursmål på 146 kroner pr. aktie (et stigningspotentiale på 21%).