DS Norden falder efter regnskab

Selvom DS Norden overgik egne og analytikernes forventninger til resultatet for 2007, faldt aktien alligevel ca. 5% efter dagens regnskabsaflæggelse. Markedet er skuffet over selskabets forventninger til fremtiden.

For regnskabsåret 2008 forventer DS Norden et overskud i intervallet 2,6 – 4 mia. kr. Selv hvis overskuddet lander i den lave ende af dette interval, handles DS Norden fortsat til en forholdvis lav P/E-værdi – i hvert fald hvis man sammenligner med andre selskaber i C20-indekset. Sammenligner man derimod med Nordens historiske P/E-værdier, vil der være tale om en høj prissætning, og så er aktien jo ikke så attraktiv.

Omvendt er DS Nordens Net Asset Value (NAV) opgjort til 685 kr. pr. aktie pr. medio november 2007. Dette indikerer at den nuværende aktiekurs er for lav.

Trods dagens fald til kurs 497, har kursen dog været endnu længere nede. For halvanden måned siden var kursen helt nede i 389 kr. pr. aktie.

Jeg mener der er potentiale i DS Norden, men på kort sigt vil aktien blive presset af de skuffende forventninger til fremtiden. Der er desuden tale om en konjunkturfølsom aktie, og sålænge der er så stor usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien, venter jeg med at medtage dette selskab i min portefølje.