Teknisk analyse af aktier

Denne artikel er første artikel i en trilogi om teknisk analyse af aktier. Her kigger vi på hvad teknisk analyse er for noget, hvad det kan bruges til, og hvordan man kommer igang med denne form for aktieanalyse.

Hvad er teknisk analyse?
Teknisk analyse er en analyseform, hvor man ud fra handelsmønstre og historisk kursudvikling, forsøger at forudsige den fremtidige kursudvikling for en aktie. Man kan altså bruge teknisk analyse som supplement til fundamental analyse, og derigennem maksimere afkastet ved sine investeringer.

Hvad bruges teknisk aktieanalyse til?

Teknisk analyse bruges til at spotte, hvornår aktiekursernes trends ændrer sig. Altså hvornår en opadgående trend ændrer sig til en nedadgående trend, eller omvendt. På den måde kan man bruge teknisk analyse til at optimere tidspunktet for køb og salg af de enkelte aktier, således at man køber når kursen er lavest, og sælger når aktiekursen er højest.

Hvordan kommer jeg igang?

Teknisk analyse bygger på historiske kursdata, og en række forskellige matematiske beregninger over disse kursdata, som munder ud i forskellige grafer. Man skal altså have adgang til disse kursdata, beregninger og grafer, for at kunne lave tekniske analyser. Selvom det er muligt at lave beregningerne og graferne selv (hvis blot man har de nødvendige kursdata), så frarådes denne løsning, da det er alt for besværligt. Brug i stedet en af de tjenester, der stiller både kursdata, beregninger og grafer til rådighed, f.eks.:

  1. Euroinvestor Plus (koster i skrivende stund 495,- for et år).
  2. Nordnet WinTrade (koster i skrivende stund 99,- pr. måned).
  3. Programmet Vikingen.
  4. Det gratis amerikanske open source program, EclipseTrader.

I de næste artikler i denne serie om teknisk analyse af aktier, kan du se hvordan du tolker de grafer, som programmerne laver.

One reply on “Teknisk analyse af aktier”

Lukket for kommentarer.