Teknisk aktieanalyse

I del 2 i trilogien om teknisk aktieanalyse, introducerer vi glidende gennemsnit, som et simpelt værktøj til forudsigelse af fremtidige aktiekurser.

Inden du giver dig i kast med teknisk aktieanalyse, er det vigtigt at huske, at der ofte er lige så mange meninger om hvad den tekniske analyse af en bestemt aktie fortæller, som der er analytikere. Teknisk analyse af aktier er altså underlagt din personlige vurdering.

Glidende gennemsnit

En af de mest udbredte metoder til teknisk aktieanalyse, er glidende gennemsnit – også kaldet moving average (forkortet MA). Der findes forskellige glidende gennemsnit, men MA50 og MA200 er blandt de mest anvendte. Andre anvender dog f.eks. MA7 og MA21. MA50, altså 50 dages glidende gennemsnit, er gennemsnitskurser for de foregående 50 dage. Grafen for 50 dages glidende gennemsnit er altså mere jævn, end grafen for den faktiske aktiekurs. Jo flere dage det glidende gennemsnit dækker over, desto mere jævn, vil grafen være.

Figur 1 (kilde: Euroinvestor.com)Figur 1 viser en graf over den faktiske aktiekurs (blå), MA50 (lyserød) og MA200 (sort). Den røde linie skal vi ikke bruge i denne sammenhæng. Det ses tydeligt at MA50 er mere jævn end den faktisk aktiekurs, og at MA200 er mere jævn end MA50.

Når den faktiske aktiekurs bryder MA50 i opadgående retning, så er der tale om et tidligt købssignal. Når den faktiske aktiekurs bryder MA50 i nedadgående retning, så er der tale om et tidligt salgssignal. Begge dele sker flere gange i figur 1.

Hvis det korte glidende gennemsnit (i vores tilfælde MA50) bryder under det lange glidende gennemsnit (i vores tilfælde MA200), indikerer det en fortsættende nedtrend. Hvis MA50 bryder over MA200, indikerer det en fortsættende optrend. Førstnævnte sker i slutningen af figur 1, og sidstnævnte sker i starten af figur 1.

Det stærkeste købs-/salgssignal opnås, hvis kursgrafen bryder igennem et gennemsnit, hvor både kursgrafen og gennemsnittet har samme retning.

I del 1 af vores artikelserie om teknisk analyse, kan du se hvordan du før adgang til grafer over aktiekurser og glidende gennemsnit.