Mens vi venter på regnskabet fra B&O

Den 09.01.2008 aflægger B&O halvårsregnskab. Men hvad kan vi forvente os af regnskabet, og hvilken vej skal aktiekursen efterfølgende?

Analytikernes syn på B&O er overvejende positivt. Det har det dog været i noget tid efterhånden, og aktien er alligevel faldet ganske betydeligt. Siden mit seneste indlæg om B&O er aktien faldet yderligere, således at den i skrivende stund er i kurs 469,5. Et kursniveau der bestemt virker attraktivt. Som jeg har givet udtryk for før, tror jeg på dette selskab på langt sigt, men er i tvivl om kursudviklingen på kort sigt. Halvårsregnskabet i næste uge vil ganske givet have betydning for retningen. Især selskabets forventninger til fremtiden er afgørende.

I den forbindelse, er de fleste nok enige om, at den nuværende verdensøkonomiske situation (og en eventuel forværring af denne), kan få negativ indflydelse på selskabets forventninger til fremtiden. Spørgsmålet er så hvor meget, der allerede er indregnet i den nuværende aktiekurs. Dette er ikke til at vide. Under normale forudsætninger, vil jeg mene at aktien er faldet for meget, men de nuværende markedsvilkår gør mig mere skeptisk. Selvom B&O skulle overraske positivt, er det ikke sikkert, at det resulterer i kursstigninger.

Fornylig fremlagde Danisco et overvejende positivt regnskab, som i første omgang gav en kursstigning. Der gik dog ikke lang tid før aktien faldt tilbage igen p.g.a. den sure markedsstemning.

Det er muligt at B&O’s halvårsregnskab overrasker positivt, og det er også muligt at kursen stiger, men jeg tror umiddelbart mest på yderligere kursfald på kortsigt. Personligt venter jeg derfor med at gå ind i denne aktie.