Dollar-følsomme aktier

Mange selskaber har enten store dele af deres indtægter, eller store dele af deres udgifter i dollar. Her er an oversigt over dollar-følsomme danske aktier.

I forbindelse med forskellige aktieinvesteringer, har jeg flere gange ønsket at undersøge forskellige selskabers følsomhed overfor ændringer i dollarkursen. For at spare tid fremover (og forhåbenlig også til glæde for dig), er her en liste over dollar-følsomme danske aktier.

Aktier der påvirkes positivt af stigende dollar

Nedenstående selskaber har alle et større salg i dollar, end de har omkostninger. Derfor påvirkes selskabernes overskud (i danske kroner) positivt af stigende dollarkurs.

 • A.P. Møller-Mærsk.
 • Lundbeck.
 • ØK.
 • Novo Nordisk.
 • Danisco.
 • Novozymes.
 • Vestas.
 • William Demant.
 • Brdr. Hartmann.
 • Torm.

Aktier der påvirkes positivt af faldende dollar:

Når et selskab påvirkes positivt af faldende dollarkurs, skyldes det som oftest at virksomheden kører en stor del af sine råvarer med dollars. Det gælder bl.a. for disse aktier:

 • SAS.
 • IC Companys.
 • B&O.

Mange virksomheder forsikrer sig mod udsving i valutakurser, men disse forsikringer løber typisk kun i 12 måneder, så det er en kortvarig sikkerhed. En anden løsning kan være at flytte produktionen ud til andre lande. På den måde kan følsomheden overfor valutaernes kursudsving til en vis grad neutraliseres (også på længere sigt).