Hjælp til køb af obligationer

En af grundene til denne hjemmeside, er at jeg selv i et stykke tid har savnet let forståelig information, der med en praktisk såvel som teoretisk indgangsvinkel behandler investering i obligationer.

Jeg har i snart 10 år beskæftiget mig med investering i aktier, men har i et stykke tid savnet et mere sikkert og stabilt alternativ til placering af de likvide midler i min virksomhed. I den forbindelse er obligationer jo et oplagt alternativ.

Her på siden kan du få hjælp til køb af obligationer såvel som salg af disse. Du vil bl.a. kunne få svar på følgende:

  • Skal jeg vælge aktier eller obligationer?
  • Hvorfor stiger eller falder kursen på obligationer?
  • Hvilke typer obligationer findes der, og hvilke skal jeg vælge?
  • Samt mange andre spørgsmål og svar, som vil være en stor hjælp når du overvejer køb af obligationer.

I vores første kursus om obligationer stiller vi skarpt på forskellene ved obligationer med forskellig pålydende rente. Altså hvis der er to obligationer og den ene har en pålydende rente på 5% og den anden har en pålydende rente på 6%, hvilken skal man så vælge? Og hvad afgør at man skal vælge den ene fremfor den anden.

Et vigtigt element i alle vores artikler, vil være sammenhængen mellem afkast og risiko. Netop begrænsningen af risikoen er for mig personligt den væsentligste bevæggrund for, at investering i obligationer er interessant.

Jeg håber at du vil opleve disse artikler som en god hjælp til køb af obligationer, salg af disse og alt hvad der er forbundet hermed.